IE-woordenboek » Nieuwheid

Nieuw in het octrooirecht

Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd volgens artikel 4 ROW 1995 indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek.

Nieuw in het tekeningenrecht en modellenrecht

Wat nieuw is in de zin van het BVIE wordt bepaald in artikel 3.3, eerste lid. De uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel, die uitsluitend door de technische functie ervan worden bepaald, kunnen niet onder het BVIE worden beschermd. Hierin ligt een afbakening met het octrooirecht dan wel gebruiksmodellenrecht.