IE-woordenboek » Nationaal octrooi

Met een nationaal octrooi wordt een octrooi bedoeld dat in één land is geregistreerd/verleend en in beginsel geen bescherming heeft buiten die landsgrenzen. Elk octrooi geldt alleen in het land waar het is geregistreerd/verleend. Ook een Europees octrooi valt na verlening uiteen in een bundel nationale octrooien. Alleen het unitair (EU) octrooi is één enkelvoudig octrooirecht dat geldt in meerdere landen