IE-woordenboek » Must fit

De zogenaamde must fit-regeling is een begrip uit het modellenrecht. In artikel 3.2, lid 1, sub b BVIE wordt het uiterlijk van een verbindingsstuk uitdrukkelijk uitgesloten van bescherming. Dit betreft vormen die met het oog op mechanische afsluitbaarheid nodig zijn. In dat kader wordt gesproken over een must fit. Bij ‘must fit’ gaat het dus om vormgevingskenmerken die technisch noodzakelijk zijn om een product in of op een ander product te laten passen. Hierbij kan gedacht worden aan een autodeur met dezelfde afmetingen als de originele deur en om die reden ook perfect in de auto past. Daarbij is het niet toegestaan niet noodzakelijke kenmerken over te nemen. Anders gezegd ziet de must fit regeling op behoefte aan compatibiliteit. De must match regeling ziet op de behoefte aan uitwisselbaarheid.