IE-woordenboek » Model

Er worden twee soorten modellen onderscheiden, het gebruiksmodel en het siermodel. Een (sier)model is een begrip uit het modellenrecht. Als model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan, maar wordt slechts door het modellenrecht beschermd voor zover de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft, zo wordt bepaald in artikel 3.1 BVIE. Een model is driedimensionaal; het is de totale uiterlijke vormgeving van een object (bijv. een bankstel of een jas). Naast een Benelux model bestaat er ook een EU model dat rechtsbescherming verleent in de gehele EU.