IE-woordenboek » Misleidende reclame

De wettelijke regeling inzake misleidende reclame definieert het begrip misleiding niet. Voor nadere begripsbepaling zijn evenwel aanknopingspunten in de MvT en MvA te vinden. Artikel 6:194 BW verklaart onrechtmatig het (laten) openbaar maken van misleidende mededelingen omtrent goederen en diensten die in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden aangeboden.

De wettelijke regeling inzake misleidende reclame is op 14 juli 1980 in werking getreden. Na inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek per 1 januari 1992 is de wettelijke regeling inzake misleidende reclame terechtgekomen in afdeling 6.3.4 als de artikelen 6:194 tot en met 6:196 BW.