IE-woordenboek » Misbruik van recht

Het leerstuk misbruik van recht ex art. 3:13 BW ziet op de omstandigheid dat een partij misbruikt maakt van zijn bevoegdheden die hij heeft op grond van een recht heeft verkregen.