IE-woordenboek » Mededingingswet

De mededinginsgwet (Mw) bevat nagenoeg alles regels met betrekking tot het mededingingsrecht in Nederland. Inhoudelijk volgt de mededingingswet overwegend de regeling in het EU-verdrag (EG-Verdrag voor het Verdrag van Lissabon).