IE-woordenboek » Licentieovereenkomst

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij een rechthebbende toestemming geeft (een deel van zijn) zijn IE-recht te gebruiken, vaak in ruil voor een vergoeding. In de overeenkomst zijn vaak voorwaarden opgenomen waaronder de wederpartij gebruik mag maken van het IE-recht. Het oorspronkelijke recht blijft in handen van de rechthebbende, hij verleent slechts toestemming voor het verrichten van bepaalde handelingen met zijn recht. Het is ook mogelijk je recht over te dragen.

Naast licentie waar een vergoeding tegenover staat zijn er ook licenties waarbij men elkaar toestaat om onder bepaalde voorwaarden het beschermde werk te mogen gebruiken, zonder dat daar direct een vergoeding tegenover staat, de zogenaamde Creative Commons licenties. Bij software spreekt men over Open Source licenties. Deze licenties zijn nodig omdat van auteursrechten geen afstand kan worden gedaan en om die reden dus nooit in zijn geheel in het publiek domein valt.