IE-woordenboek » Leer van het wezen

De Rijksoctrooiwet stelt (in 53, lid 2) dat het octrooirecht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijvingen en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Het bepalen van de inhoud van deze conclusies gebeurt in Nederland naar de in de Nederlandse jurisprudentie ontwikkelde leer van het wezen. Er dient volgens deze leer te worden gekeken naar het wezen van de uitvinding zoals omschreven in het octrooischrift (de conclusies en de beschrijving).