IE-woordenboek » Leenrecht

Het leenrecht is een auteursrechtelijke beperking en in tegenstelling tot het verhuurrecht geen verbodsrecht, maar een vergoedingsrecht. Dit vergoedingsrecht is geregeld in de artikelen 15c-15g Aw. De inning van de vergoedingen voor het uitlenen geschiedt centraal door de Stichting Leenrecht (15f Aw).