IE-woordenboek » Kabel-arresten

Met een verwijzing naar de kabel-arresten worden vaak de volgende arresten bedoeld:

  • HR 30 oktober 1981, NJ 1982, 435 m.nt. vNH; AA 1982, p. 79 m.nt. HCJ (CAI Amstelveen I) of (Kabel I)
  • HR 14 januari 1983, NJ 1984, 696 m.nt. vNH onder 697; AA 1983, 604, m.nt. HCJ (KTA/Columbia Pictures e.a. I) of (Kabelpiraat I)
  • HR 25 mei 1984, NJ 1984, 697 m.nt. vNH; AA 1986, p. 628 m.nt. HCJ (Kabel II)
  • HR 22 november 1985, NJ 1986, 158 (KTA/Columbia Pictures e.a. II) of (Kabelpiraat II).

Er wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen de kabel-arresten (alle 4) en de Amstelveense kabel-arresten (nrs. 1 en 3). In de Amstelveense kabel-arresten besliste de Hoge Raad (1981 en 1984) dat gelijktijdige en ongewijzigde doorgifte van, een uit de ether, door middel van een Centrale Antenne Inrichting(CAI) ontvangen (tv-)signalen een (afzonderlijke) ‘secundaire openbaarmaking’ is.