IE-woordenboek » It means what it says - principe

Bij het aanvragen van een merk moet je aangeven in welke klasse of klassen je jouw merkrecht wilt krijgen. Je betaalt overigens per (extra) klasse.

Tot het IP Translator-arrest uit 2012 gold dat een algemene klasse-omschrijving alles dekte wat onder die klasse kon vallen. Dit werd het ‘class heading covers all’-principe genoemd. Het Hof van Justitie bepaalde echter dat bij een merkaanvraag een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de waren en diensten omschreven diende te worden; het zogenoemde ‘it means what it says’-principe.

Alle gedeponeerde EU-merken van na dit arrest worden alleen beschermd voor hetgeen bij registratie duidelijk en nauwkeurig is omschreven. Dit principe ‘it means what it says’- is inmiddels ook opgenomen in de nieuwe Merkenverordening van 2016.