IE-woordenboek » Intellectuele eigendomsrechten

De term ‘intellectuele eigendomsrechten’ wordt gebruikt voor het gehele rechtsgebied van de intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, chipsrecht, databankenrechten, naburige rechten, octrooirecht, merkenrecht, geografische aanduiding, handelsnaamrecht, tekeningenrecht, modellenrecht. Daarbinnen wordt wel een onderscheid gemaakt tussen het auteursrecht en de industriële (eigendoms)rechten.

Deze term is naar Nederlands recht de gangbare term. Zij sluit aan bij het Engelse taalgebied: Intellectual Property Rights(IPR). Waar bij kan worden opgemerkt dat Engelse begrip ‘property’ meer feitelijk gericht is dan het continentale begrip ‘eigendom’. In de jurisprudentie is de zogenaamde slaafse nabootsingsleer ontwikkeld door de Hoge Raad. Deze leer is gebaseerd op het onrechtmatige daadsrecht en is meer een gedragsnorm dan een IE-recht.