IE-woordenboek » Inhoud / Vorm

Vorm/inhoud is een term die verbonden is met het auteursrecht. Het verschil tussen wat wel en niet beschermd is wordt wel aangeduid door een onderscheid te maken tussen vorm en idee, tussen vorm en inhoud dan wel tussen de subjectieve en objectieve trekken van een werk, waarbij steeds het cursieve beschermd wordt.