IE-woordenboek » Indirecte inbreuk

Van indirecte inbreuk op een IE-recht spreken we wanneer iemand middelen of anderszins gelegenheid (aan)biedt voor een ander om inbreuk op een IE-recht te maken. Zo zou je kunnen vinden dat een zoekmachine het mogelijk maakt om inbreuk op iemands auteursrecht te maken, of dat een hyperlink dat zou kunnen doen. Ook kan het zijn dat iemand technische faciliteiten aanbiedt waarmee iemand anders inbreuk op een octrooirecht kan maken (indirecte octrooi-inbreuk).

Eigenlijk kan dit bij alle IE-rechten. Bij sommige is het expliciet in de wet geregeld. Voor andere IE-rechten zal dit soort gedrag (kunnen) leiden tot een onrechtmatige daadsactie. Net zoals het uitlokken van wanprestatie onrechtmatig is, is het uitlokken van een IE-inbreuk dat natuurlijk ook. Maar daarbij is er wel een aanzienlijk stel- en bewijs-drempel.

  • indirecte auteursrecht inbreuk
  • indirecte octrooi inbreuk
  • indirecte merk inbreuk

Zie ook Inbreuk.