IE-woordenboek » Indirect verwarringsgevaar

Indirect verwarringsgevaar is een term uit het merkenrecht. In het merkenrecht is sprake van indirect verwarringsgevaar wanneer het publiek een verband legt tussen de gerechtigde op een teken en het merk en deze met elkaar verwart. Dit gevaar wordt ook wel aangeduid als associatie. Tegenover het indirecte verwarringsgevaar staat het direct verwarringsgevaar.