IE-woordenboek » Incidentele verwerking

Incidentele verwerking is een term die verbonden is met het auteursrecht. Het maakt verwerking van een werk als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk mogelijk. Zoals een filmreportage, waarbij terloops een winkelgevel, een reclame-uiting, een auto of een muurschildering in beeld komt. Deze incidentele verwerking geldt als een beperking op het exclusieve recht van verveelvoudigen en is geregeld in artikel 18a Aw.