IE-woordenboek » Inburgering

Met de term inburgering wordt vaak bedoeld dat het publiek een teken als een merk is gaan zien. Het onderscheidend vermogen van een merk is geen constante grootheid. Een teken dat ten tijde van het depot het voor een merk vereiste onderscheidend vermogen nog niet bezit, kan dat vermogen later als gevolg van zogenoemde inburgering alsnog verkrijgen en dan wettelijk worden beschermd. Inburgering is bijvoorbeeld mogelijk bij kleuren. De kleur groen heeft op zichzelf geen onderscheidend vermogen, maar wanneer iedereen het gaat herkennen als het groen van een bepaalde bank dan kan het teken wél onderscheidend worden en kan het als merk worden beschermd. Het tegenovergestelde van inburgering is uitburgering, ook wel het verworden tot soortnaam genoemd.