IE-woordenboek » Inbreukcriteria

Alle IE-rechten kennen criteria om in een concreet geval vast te stellen of er sprake is van inbreuk of niet. Die inbreukcriteria bepalen de beschermingsomvang van het betreffende IE-recht. De inbreukcriteria staan altijd in de voor dat IE-recht geldende wet. Soms staat het er letterlijk, soms moet je het afleiden uit een bepaald stukje wettekst.

Inbreukcriteria:

  • auteursrecht
  • databankenrecht
  • chipsrecht
  • naburige rechten
  • octrooirecht
  • kwekersrecht
  • merkenrecht
  • handelsnaamrecht
  • geografische aanduidingen
  • tekeningen- en modellenrecht