IE-woordenboek » Inbreuk

Juridisch spreekt men van inbreuk wanneer iemand (meestal een concurrent) ten onrechte gebruik maakt van datgene wat onder een IE-recht beschermd is. Dat heet ook wel de beschermingsomvang van een IE-recht. Als iets binnen die beschermingsomvang valt is er inbreuk. Naast directe inbreuk kennen we ook de Indirecte inbreuk.