IE-woordenboek » IE-strategie

IE-strategie verwijst naar de expliciete strategie rondom IE-rechten. Grote ondernemingen hebben een expliciete strategie op het punt van omgaan met intellectuele eigendom binnen de onderneming. Deze IE-strategie of dit IE-plan van een grote onderneming is typisch een ‘plan to protect creative effort, safeguard freedom to operate, and enforce rights in line with the business strategy’. Een dergelijk plan geeft allerlei ‘principles and guidelines’ hoe met IE moet worden omgegaan. Het geeft vaak ook uitgangspunten voor conflictmanagement.

De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van een IE-strategie:

  • IE-management
  • IE-waardering
  • Licenties
  • IE audit
  • Due Dilligence
  • Piraterij en namaakbestrijding
  • IE en fiscaliteit