IE-woordenboek » IE-procesrecht

Vanzelfsprekend is op het IE-recht ook het gewone Nederlandse procesrecht van toepassing, zoals geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Titel15 is speciaal ingericht voor de rechtspleging in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom. Een belangrijk verschil met het gewone procesrecht is bijvoorbeeld de volledige proceskostenveroordeling, inmiddels enigszins beperkt door een indicatiestelling.