IE-woordenboek » IE-management

Onder IE-management wordt het managen van intellectuele eigendomsrecht verstaan. IE-management maakt deel uit van businessstrategies en in het bijzonder van de IE-strategie. Het gaat daarbij om vragen van beveiligen, ontwikkelen en exploiteren van IE-rechten. Contracten, licenties en depots worden als onderdeel van het IE-management bewaakt.