IE-woordenboek » i-Depot

Een i-DEPOT is een registratie(mogelijkheid) bij het BBIE, waarbij de deposant bij een conflict een betrouwbaar(der) hulpmiddel in handen heeft dan wanneer hij helemaal niets zou hebben. In het kader van bewijs, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de datum van of het makerschap zelf kan dit dan een hulpmiddel zijn.

Lees hier meer over het i-depot bij het BBIE.