IE-woordenboek » Huisrecht

In het arrest Holland Nautic/Decca wees de Hoge Raad de zogenaamde √©√©nlijnsprestatie als grondslag voor de bescherming uitdrukkelijk af. Hij kwam vervolgens in NOS/KNVB tot de constructie die in de literatuur vervolgens veelal de constructie van het zogenaamde ‘huisrecht’ (of ‘stadionrecht’) is genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat mensen of organisaties zich ook kunnen beroepen op aan hen toekomende eigendoms- of gebruiksrechten die samenhangen met hun huis of terrein. Daarmee kunnen zij op een zekere bescherming aanspraak, zij het ook een aanspraak van een ander karakter dan aan een absoluut recht van de bovenbedoelde soort zou kunnen worden ontleend.