IE-woordenboek » Hof van Justitie

Het Hof van Justitie (afgekort HvJ) is een internationaal rechtscollege dat erop toe ziet dat EU-verordeningen en richtlijnen in alle EU-landen op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de Europese Gemeenschap (EG) opgegaan in de Europese Unie (EU). De terminologie is veranderd van EG in EU. Dat betekent dat alle wetgeving en rechterlijke uitspraken van vóór deze datum veelal in oude terminologie worden vermeld. Na die datum zijn alle aanduidingen die gebaseerd zijn op de gemeenschap strikt genomen vervangen door Unie. Het Hof van Justitie EG (HvJ EG) is vervangen door HvJ EU en het Gerecht van Eerste Aanleg is nu afgekort tot het Gerecht (art. 19 lid 1 VWEU).