IE-woordenboek » Harmonisatierichtlijn

Met de harmonisatierichtlijn wordt in het auteursrecht vaak de Auteursrechtrichtlijn (20010/29/EG) bedoeld.