IE-woordenboek » Handhavingsrichtlijn

De Handhavingsrichtlijn is bedoeld om de handhaving van (alle) intellectuele eigendomsrechten in Europa te harmoniseren en te versterken. In Nederland is de richtlijn geïmplementeerd in een nieuwe Titel 15 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: Van rechtspleging in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom (art. 1019 Rv e.v.).