IE-woordenboek » Goodwill

Goodwill is een term die mede in het merkenrecht wordt gebruikt. Goodwill is economisch gezien de meerwaarde van een onderneming bovenop de waarde van de activa en passiva. Goodwill maakt een onderneming meer waard dan de waarde van de activa en passiva.