IE-woordenboek » Geschriftenbescherming

Geschriftenbescherming is een term uit het auteursrecht. Geschriften zoals een spoorboekje of een telefoongids geven feiten weer en voldoen daarmee niet aan eisen die gesteld worden aan een werk dat voor bescherming op grond van het auteursrecht in aanmerking komt. Artikel 10, lid 1 onder 1° Aw bepaalt o.a. dat onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst wordt verstaan: boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften. Deze laatste toevoeging betekent (bij wijze van uitzondering en uitbreiding), dat ook geschriften zonder eigen persoonlijk karakter worden beschermd. Deze bescherming bestaat slechts in het ingeval van ontlening aan het beschermde geschrift zelf, door de overname van de inhoud ervan. De Hoge Raad heeft in een aantal zogenoemde Radioprogramma-arresten beperkingen aangebracht op de bescherming van alle andere geschriften.