IE-woordenboek » Geografische aanduidingen

Geografische aanduidingen kunnen beschermd zijn. Enerzijds onder het merkenrecht en anderszijds onder Verordening inzake Geografische aanduiding en Oorsprongsbenamingen. Op grond van deze verordening zijn sommige herkomstaanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen niet beschikbaar als merk. De Verordening kent twee soorten aanduidingen: de Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) en de Beschermde Geografische Aanduidingen(BGA).