IE-woordenboek » Gemiddelde vakman

De gemiddelde vakman is een juridisch begrip uit het octrooirecht om de zogenaamde uitvinderswerkzaamheid of uitvindingshoogte te bepalen. De vinding moet voor een gemiddelde vakman niet voor de hand liggen. De bepaling of iets voor deze vakman voor de hand kan dan ook van land tot land verschillen.

Men zou kunnen zeggen dat een maatregel in beginsel voor de hand ligt als kan worden aangetoond dat de prior art een suggestie of aanwijzing bevat om oplossing toe te passen in dezelfde situatie als waarin deze bij de uitvinding is toegepast. Een verrassend elementHet is echter niet toegestaan om met kennis achteraf naar de uitvinding toe te redeneren (“hindsight”). Iets kan dus een bekende maatregel zijn, maar zeer verrassend zijn toegepast. Achteraf vindt men het dan vaak logisch.

Het Europees Octrooibureau hanteert een strenger criterium, de zogenaamde inventive step.