IE-woordenboek » Gemeenschapsrechten

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de Europese Gemeenschap opgegaan in de Europese Unie en is ook de terminologie in het IE recht veranderd. We spreken niet langer over Gemeenschap, maar over EU of Unie.

IE-rechten die geldig zijn voor de gehele EU heten sindsdien Unierechten ofwel Unitaire rechten. De grondslag van zo’n IE-recht is altijd een EU-Verordening.

Zie verder bij Unierechten ofwel Unitaire rechten