IE-woordenboek » Gemeenschappelijk auteursrecht

Gemeenschappelijk auteursrecht is een begrip uit het auteursrecht. Wanneer twee of meer personen samen één werk tot uiting hebben gebracht en hun inbreng is niet te scheiden dan is er sprake van een gemeenschappelijk auteursrecht. De Hoge Raad heeft in de zaak HR 25 maart 1949 (La belle et la bête) beslist dat van een gemeenschappelijk werk slechts sprake is indien de afzonderlijke bijdragen van de auteurs geen voorwerp van afzonderlijke beoordeling kunnen zijn. Wanneer twee auteurs van een boek de hoofdstukken hebben verdeeld en dat bijvoorbeeld duidelijk hebben gemaakt in de inleiding of in de hoofdstukken zelf dan is er géén sprake van een gemeenschappelijk werk. Dit is anders wanneer twee auteurs samen de hoofdstukken hebben geschreven en niet (meer) duidelijk is wie welke deel heeft geschreven. In dit laatste geval is er wel sprake van een gemeenschappelijk auteursrecht. Zie daarvoor ook de artikelen 26 en 37 Aw en 3:166 e.v. BW.