IE-woordenboek » Gebruiksmodel

In Nederland bestaat er geen zogenaamd gebruiksmodellenrecht. Een afzonderlijke bescherming voor een gebruiksmodel kan men overigens wel terugvinden in enkele andere Europese landen, en dan onder verschillende benamingen.