IE-woordenboek » Fonogrammenproducent

Een fonogrammenproducent is een begrip dat verbonden is met naburige rechten. In Wet op de naburige rechten wordt in artikel 1, lid 1 onder d onder een fonogrammenproducent verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die een fonogram voor de eerste maal vervaardigt of doet vervaardigen.