IE-woordenboek » Fonogram

Een fonogram is een begrip dat verbonden is met naburige rechten. In Wet op de naburige rechten wordt in artikel 1, lid 1 onder c onder een fonogram verstaan: iedere opname van uitsluitend geluiden van een uitvoering of andere geluiden.