IE-woordenboek » Fictieve maker

De fictieve maker is een term die verbonden is met het auteursrecht. De auteurswet kent een tweetal ficties van makerschap, waarbij niet degene die schept maar een fictieve of wettelijke maker als maker wordt aangemerkt en dus de exclusieve rechten van de maker toekomt. In de artikelen 7 en 8 Aw wordt een ander dan degene die daadwerkelijk het werk schept als maker aangemerkt, respectievelijk de werkgever en de rechtspersoon.