IE-woordenboek » Fair Use

Fair use is een begrip uit het auteursrecht van de Verenigde Staten. Fair use is een beperking op de exclusieve rechten die het auteursrecht aan de maker geeft, zoals naar Nederlands recht bijvoorbeeld de nieuwsexceptie en het citaatrecht.

De Amerikaanse wetgever vereist dat de rechtmatigheid van het gebruik wordt getoetst aan de volgende vier criteria:
1) Het doel en karakter van het gebruik, inclusief de vraag naar commercieel of non-profit educatief gebruik
2) De aard van het auteursrechtelijk beschermde werk
3) De omvang en mate van het overgenomen deel in verhouding tot het beschermde werk als geheel
4) Het effect van het gebruik op de (potentiƫle) markt of waarde van het auteursrechtelijk beschermde werk