IE-woordenboek » Europees Octrooiverdrag

Het Europees Octrooiverdrag is op 5 oktober 1973 in M√ľnchen tot stand gekomen. Het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien of kortweg het Europees Octrooiverdrag, Trb. 1975, 108 en 1976, 101 is door Nederland geratificeerd bij Rijkswet van 12 januari 1977, (Stb. 1977, 7).