IE-woordenboek » Europees octrooirecht

Een Europees octrooirecht is een krachtens het Europees Octrooiverdrag verleend octrooirecht. In de Rijksoctrooiwet 1995 is daar in artikel 1 aan toegevoegd; voor zover dat voor het Koninkrijk is verleend.

Let er op dat hier met “Europees” niet wordt bedoeld: de EU. Een aantal Europese landen heeft dit verdrag gesloten. Dat waren niet alle EU-lidstaten en niet alleen EU-lidstaten. Er is ook een EU-octrooi. Dat is een soort Europees octrooi-plus. lees hier meer.