IE-woordenboek » Equivalentieleer

Equivalentie is een begrip uit het octrooirecht. Hiermee worden maatregelen bedoeld waarmee dezelfde functie op dezelfde wijze wordt vervuld en daarmee hetzelfde resultaat worden bereikt. In de praktijk komen elementen uit de octrooiconclusie vaak niet letterlijk overeen met een inbreukmakende uitvinding of product. De rechtspraak heeft, om oneerlijke situatie te voorkomen, de leer van de equivalentie ontwikkeld. De rechter bepaalt in een dergelijke situatie of het betreffende onderdeel van de vinding of het product als equivalent van het betreffende element uit de octrooiconclusie gezien kan worden.