IE-woordenboek » Eigen karakter

Eigen karakter in het auteursrecht
De Hoge Raad lijkt in het HR 30 mei 2008 (Endstra-tapes) een duidelijke scheiding aangebracht te hebben tussen het vereiste van ‘eigen, oorspronkelijk karakter’ (‘EOK’) en Persoonlijk stempel. Het ‘eigen oorspronkelijk karakter blijkt niet meer te betekenen dan ‘niet ontleend’.

Eigen karakter in het tekeningenrecht en modellenrecht
In 3.3 BVIE worden de eisen voor een eigen karakter in het tekeningen- en modellenrecht beschreven. Een tekening of model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die deze tekening of dit model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door tekeningen of modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model.