IE-woordenboek » Eénlijnsprestatie

De éénlijnsprestatie is een term die verbonden is met het onrechtmatige daadsrecht en in het bijzonder met betrekking tot het profiteren van (immateriële) prestaties.

Het gaat daarbij om de situatie waarin een IE-recht ontbreekt. In Holland Nautic/Decca overwoog de Hoge Raad daaromtrent dat

‘bij een stand van zaken als zich hier voordoet voor een vergelijkbare bescherming via het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel ten minste vereist, dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen.’