IE-woordenboek » Dwanglicentie

Dwanglicentie is typisch een begrip uit het octrooirecht. Om te voorkomen dat een rechthebbende zijn octrooirecht altijd en tegen iedereen zou kunnen handhaven, ook in gevallen waarin dit maatschappelijk zeer onwenselijk is, heeft de Nederlandse wetgever de mogelijkheid opgenomen de octrooirechthebbende tot het afgegeven van een licentie te dwingen. De zogenaamde dwanglicentie is opgenomen in artikel 57, lid 2 (e.v.) ROW.

De dwanglicentie wordt ook een verplichte of wettelijke licentie genoemd. Ook andere IE-rechten kennen wettelijke licenties.