IE-woordenboek » Driestappentoets

De specifieke wettelijke beperkingen in de auteurswet zijn onderworpen aan de driestappentoets, die zijn oorsprong vindt in art. 9, lid 2 BC. De drie-stappentoets bepaalt dat beperkingen op het auteursrecht alleen mogen worden toegestaan:

  • in bepaalde bijzondere gevallen,
  • mits er geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van het werk en
  • de wettige belangen van de auteur niet op ongerechtvaardigde wijze worden geschaad.

De driestappentoets wordt in de literatuur vooral gezien als een instructie die gericht is aan de wetgever. De Auteurswet moet er dus rekening mee houden.