IE-woordenboek » Direct verwarringsgevaar

Direct verwarringsgevaar is een begrip uit het merkenrecht. In het merkenrecht is sprake van direct verwarringsgevaar wanneer het publiek het teken en het merk met elkaar verwart. Hier staat het zogenaamde indirect verwarringsgevaar tegenover.