IE-woordenboek » Digital Rights Management

Digital Rights Management (DRM) is een algemeen begrip waarmee vaak technieken worden bedoeld om rechten van rechthebbenden die digitaal ter beschikking kunnen worden gesteld te beheren. Eén van de grootste bezwaren tegen DRM is dat het rechten van eindgebruiker zou beperken. Het bekendste voorbeeld de kopieerbeveiliging waardoor de rechten van de rechtmatige gebruiker, zoals de thuiskopie worden beperkt door de toepassing van een techniek. DRM kan echter meer bevatten dan kopieerbeveiliging waar gebruikers direct last van hebben. Deze beperkingen hoeven bij normaal gebruik de gebruiker niet altijd te beperken, zoals bij watermerken.