IE-woordenboek » Dienstmerk

Het (Benelux) merkenrecht heeft sinds 1 januari 1987 ook betrekking op zogenoemde diensten(merken), dat wil zeggen op onderscheidingstekens van dienstverlenende bedrijven. Voor die tijd (Beneluxwetgever heeft het in 1971 nadrukkelijk afgewezen) had het merkenrecht betrekking op waren(merken) (fabrieks- en handelsmerken). Voor zowel waren als diensten geldt de zogenaamde Classificatie van Nice, waarin de klasse zijn opgenomen waarvoor depot kan worden verricht.