IE-woordenboek » Depot

Met de term “depot” wordt de eerste stap bedoeld die de aanvrager van een IE-recht moet zetten, wanneer er voor de IE-rechtsverkrijging uiteindelijk een inschrijving vereist is. Je begint met een depot, daarna kijkt het Bureau dat het recht moet gaan verlenen er naar, en bij een akkoord door het Bureau volgt een inschrijving in het betreffende register.

We spreken van een “depot” in de procedure om een merkrecht of een modelrecht te krijgen.